Werknemer
Gratis juridisch advies over de gevolgen van Covid-19

Heb jij als werknemer van je baas te horen gekregen dat er ook voor jou veel zal veranderen door de gevolgen van het Covid-19 virus? Wil jij weten wat jouw rechten zijn en op welke manier je met deze gevolgen om kan gaan? Lees de algemene informatie, gebaseerd op de meest recente maatregelen door! Heb je nog steeds specifieke vragen? Neem dan contact op met ons via het contactformulier onder aan de pagina.


Algemene informatie voor de Werknemer

Tijdelijke noodmaatregel voor werkbehoud.

Als werknemer is er natuurlijk op dit moment niets belangrijker dan zekerheid over je baan en loondoorbetaling. Tot 17 maart is de Werktijdverkortingsregeling van kracht geweest, echter door de grote toestroom van aanvragen heeft het kabinet een nieuwe maatregel opgezet: de Tijdelijke Noodmaatregel voor Overbrugging Werkbehoud. Wat houdt dit in?

Doorbetaling

Voor werknemers die in vaste dienst zijn van de werkgever geldt dat zij recht hebben op 100% loondoorbetaling, ook wanneer het werk stil valt. Voor werknemers met een 0-urencontract is deze hoofdregel normaal niet van toepassing, maar deze NOW-regeling is ook van toepassing op werknemers met een flexibel contract. Voor alle werknemers die de werkgever in dienst heeft, is deze regeling dus geldig. Afhankelijk van de omzetdaling als gevolg van de Corona-maatregelen, krijgt je werkgever een bepaald bedrag om te kunnen voorzien in de loonkosten. Dit kan oplopen tot 90%. De rest moet de werkgever zelf vergoeden. Ook reiskostenvergoeding hoort hierbij. Als je op basis van je arbeidsovereenkomst recht hebt op reiskostenvergoeding, blijf je dit recht houden. Naast tegemoetkoming in de normale loonkosten, krijgt de werkgever een opslag van 30% om te kunnen voorzien in de pensioenpremie en natuurlijk vakantiegeld.

Ontslag

Wanneer je werkgever een NOW-regeling toegekend heeft gekregen, mag hij vanaf 17 maart geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aanvragen. Dit geldt voor alle werknemers. Ben je vóór 17 maart ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen, kun je via het UWV een WW-uitkering aanvragen. Kijk hieronder voor meer informatie over de WW-uitkering.Je werkgever mag je ontslaan, als hij geen beroep heeft gedaan op de NOW-regeling. Hiervoor moet hij toestemming vragen bij het UWV. Hij dient dan wel goed te onderbouwen, waarom de NOW-regeling geen goede oplossing zal zijn. Als je werkgever een vaststellingsovereenkomst voorstelt, neem dan contact op met ons - of een ander juridisch adviesbureau. Het kan dan namelijk zijn dat je geen aanspraak meer kan maken op een WW-uitkering. 

Uitzendkrachten

Ook als uitzendkracht heb je recht op de NOW-regeling. Dit is afhankelijk van het soort uitzendcontract dat je hebt en in welke fase je zit. Heb je op basis van je overeenkomst recht op doorbetaling van je loon, kom je in aanmerking voor de NOW regeling. De werkgever die dit voor je moet regelen, is het uitzendbureau waar je voor werkt. Heb je geen recht op doorbetaling, moet je toch een WW-uitkering aanvragen 

Als werknemer hoef je niets te doen voor de NOW, enkel WW-rechten hebben opgebouwd. Met de NOW-regeling verspeel je géen WW-rechten. Om welke rechten het gaat, zie hier beneden. 

WW-uitkering 

Ben je ontslagen vóór 17 maart 2020 of ben je uitzendkracht in fase A? Dan kan je geen aanspraak maken op de loondoorbetalingsregeling van de NOW. Je dient dan - alleen als je dat wil natuurlijk - een WW-uitkering aan te vragen. Een WW-uitkering kun je via het UWV aanvragen en duurt slechts een aantal minuten. Als je aanspraak wil maken op een WW-uitkering, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:Je bent verzekerd voor werkeloosheid (dit is meestal het geval wanneer je in loondienst bent bij een werkgever)Je bent drie maanden of langer in dienst. Je verliest minstens 5 uur van je werk of, als je minder dan 10 uur per week werkt, de helft van je uren. Je hebt van de afgelopen 36 weken 26 gewerkt. Je bent beschikbaar voor betaald werk 

Arbeidsomstandigheden

Je werkgever is verplicht te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. In deze periode is dat extra belangrijk. Denk hierbij aan de spreiding van werkzaamheden of afscherming. Ook individuele beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en handschoenen. Kiest je werkgever voor maatregelen, moet de Arbowet gevolgd worden. Het kan ook gebeuren dat je werkgever de maatregelen niet in acht neemt. Is dit het geval, probeer eerst in gesprek te gaan met je werkgever. Levert dit niets op, schakel dan de ondernemingsraad of vakbond in. Zij kunnen melding doen bij de politie of de Inspectie. Als je werkgever nog altijd weigert de juiste maatregelen te nemen, kun je onder omstandigheden je werk weigeren. Als je twijfelt over de juiste aanpak, neem contact met ons op!

Vakantiegeld/dagen

Mag je werkgever het betalen van je vakantiegeld in mei uitstellen? Het is wettelijk bepaald dat opgebouwd vakantiegeld in de maanden juni t/m mei uiterlijk 30 juni wordt uitbetaald. Het kan zijn dat een ander moment is bepaald, dit kun je terug vinden in de schriftelijke overeenkomst die je met je werkgever hebt. Staat er geen andere datum, is de datum van 30 juni de hoofdregel. Wegens de coronamaatregelen is het denkbaar dat je werkgever het uitbetalen van het vakantiegeld wil uitstellen. Dit mag echter alleen met instemming van jouzelf, als werknemer. Als je werkgever de NOW-regeling heeft aangevraagd, heeft hij een tegemoetkoming van 30% bovenop de loonsom gekregen voor premies (ook pensioen!) en vakantiegeld.

Je werkgever mag je daarnaast niet verplichten vakantiedagen op te nemen. Ook als je ziek bent in deze periode, gaat dit niet van je vakantiedagen af: dit zijn nog altijd ziekteverlofuren.

Faillissement

Heeft de rechter het bedrijf waar je werkt failliet verklaart, en heb je nog recht op uitbetaling van loon, vakantiegeld, vakantiedagen etc.? Dan kun je je als werknemer melden bij het UWV. Het UWV betaalt een uitkering die de bedragen die jij nog tegoed hebt, vergoed.


Contactformulier